نرم افزار جامع مالی اداری کاربرد کامپیوتر سیستم بهای تمام شده (قیمت تمام شده) – نسخه ۲

امکانات عمومی مشترک بین سیستم ها

امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

يادداشت

ماشين حساب

سایر امکانات

–  امكان لينك به سيستمهاي انبار ، خريد و فروش ، حقوق و دستمزد ، استهلاك و … وثبت اتوماتيك اسناد از آن سيستمها

–  راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.

–  كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه

گزارشات

امكانات عمومي گزارشات

        كليه گزارشات در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است.

        امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)

        امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر

        امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

        علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش

        امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL

        امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز

        امكان تهيه نمودار از گزارشات

        امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML

        امكان ارسال گزارشات از طريق Email

        امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر

        قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

        گردش ها

        –  گردش محصولات / گردش ضايعات / گردش مواد اوليه / گردش هزينه ها

       صورت هاي خلاصه

       –  صورت خلاصه محصولات / صورت خلاصه ضايعات

       –  صورت خلاصه مواد / صورت خلاصه هزينه ها / صورت خلاصه زمان توليدات

       گزارش هزينه هاي توليد

       –  اين گزارش به تفكيك هر محصول تهيه مي شود .

 

       گزارش هزينه هاي توليد

       مقدار توليد :                                                                       **

       —————————————————————————–

       مواد اوليه مستقيم                                                                **

       سهم از مواد اوليه مشترك                                                      **

       جمع مواد اوليه                                                                     **

       —————————————————————————–

       دستمزد مستقيم                                                                  **

       سربار مستقيم                                                                     **

       سهم از دستمزد مشترك                                                        **

       سهم از سربار مشترك                                                           **

       هزينه هاي دوره                                                                    **

       —————————————————————————–

       بهاي اوليه توليد                                                                    **

       اضافه مي شود : محصول در جريان ساخت اول دوره                     **

       كسر مي شود : محصول در جريان ساخت پايان دوره                   (**)

       قيمت تمام شده محصول توليدي                                               **

اسناد تولید

ثبت توليدات

دو روش براي ثبت توليدات و محاسبه بهاي تمام شده وجود دارد :

روش اول : مشخصات هر توليد بطور جداگانه ثبت مي گردد.

در اين روش بچ هاي توليد ثبت مي شوند . هر بچ توليد داراي  مشخصات زير مي باشد:

 زمان توليد ، محصولات توليد شده ، مواد اوليه مصرف شده ، ضايعات اين روش جهت محاسبه بهاي تمام شده توليداتي مناسب است كه در هر توليد مقدار مواد اوليه يا زمان توليد و با ضايعات متغير مي باشد .

 روش دوم : مشخصات توليدات از تعاريف اطلاعات پايه استخراج مي شود .

در اين روش در دوره زماني دلخواه ، مقدار كل محصولات توليدي از طريق انبار بدست مي آيد و با توجه به تعاريف محصولات ، بهاي تمام شده محاسبه مي گردد .

 اين روش جهت محاسبه بهاي تمام شده توليداتي مناسب است كه مقدار مواد اوليه يا زمان توليد و ضايعات در هر توليد ثابت هستند .

 ثبت كالاي در جريان ساخت

در پايان دوره اي كه بهاي تمام شده محاسبه مي گردد ، محصولات در جريان ساخت همراه با مواد اوليه مصرف شده ، درصد تكميلي محصول و ضايعات ثبت می گردند.

اطلاعات پایه

معرفي مراحل توليد

 معرفي هزينه هاي توليد همراه با تعيين نوع هزينه ( سربار مستقيم يا مشترك ، دستمزد مستقيم يا مشترك )
 معرفي مواد اوليه با تعيين نوع(مستقيم ،مشترك) وانبار آنها
 تعريف ضايعات
 معرفي محصولات با پارامترهاي زير:
  1.    مرحله توليد
  2.    مدت زمان توليد
  3.    مركز هزينه
  4.    نوع محصول (اصلي يا فرعي)
  5.    معرفي مواد اوليه مستقيم يا مشتركي مورد استفاده و مقدار آنها
  6.    معرفي هزينه هاي مستقيم و مشترك توليد
  7.    معرفي انواع ضايعات همراه با مقدار يا درصد ضايعات
  8.    معرفي انبارهايي كه محصول به آنها وارد مي شود

  تسهيم هزينه ها :

در اين بخش نسبت و روش تسهيم هزينه هاي مشترك به مراحل توليد و محصولات هر مرحله تعيين مي گردد .

مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

آخرین تغییرات