نرم افزار اموال استهلاك كاربرد كامپيوتر (دارايي ثابت)

ویژگی های برجسته

امكان تعريف دوره هاي زماني محاسبه استهلاك (يك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و يك ساله)

تنظيم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال به صورت :

محاسبه از ابتداي هر ماه (ماه كامل)، از ۱۵ روز دوم و روزشمار

معرفي گروههاي اموال در ۵ سطح

معرفي مراكز استقرار در ۳ سطح

امكان ثبت اسناد حسابداري براي هزينه و ذخيره استهلاك

امكان افزايش يا كاهش بهاي تمام شده و استهلاك در طول عمر مفيد دارايي

امكان تغيير روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفيد دارايي و تعديل هزينه استهلاك در صورت تغيير نرخ و روش

امكان فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال

محاسبه سود يا زيان ناشي از فروش اموال با ثبت قيمت فروش

امكان معرفي دارايي هاي الحاقي

انتقال اموال از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان تمامی اطلاعات اموال انتخابی به آسانی از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) منتقل می شوند.

گزارش سابقه (تاريخچه) دارايي

امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

اطلاعات پایه

امكان تعيين ماه شروع سال مالي (شمسی – میلادی)

معرفي گروههاي اموال در در ۵ سطح

معرفي مراكز استقرار در ۳ سطح

معرفي جمع داران و تحويل گيرندگان

امكان تعريف دوره هاي زماني محاسبه استهلاك (يك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و يك ساله)

تنظيم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود، خروج، فروش و رده خارج شدن اموال به صورت :

محاسبه از ابتداي هر ماه (ماه كامل)، از ۱۵ روز دوم و روزشمار

امكان تعيين مشخصات اضافي براي اموال

تنظيم نحوه ثبت اسناد حسابداري براي هزينه و ذخيره استهلاك

ثبت اسناد

ثبت كارتهاي اموال با اطلاعاتي شامل :

شماره پلاك و نام دارايي

تاريخ تهيه، محل تهيه

روش محاسبه استهلاك (مستقيم / نزولي/ ضربي) ، عمر دارايي، نرخ استهلاك و ارزش اسقاط

سريال، مدل، برچسب

مركز استقرار، شماره اتاق، وضعيت، جمع دار و تحويل گيرنده

قيمت فروش، گروه اموال و مشخصات دارايي

– امكان افزايش يا كاهش بهاي تمام شده و استهلاك در طول عمر مفيد دارايي

– امكان تغيير روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفيد دارايي و تعديل هزينه استهلاك در صورت تغيير نرخ و روش

– امكان فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال

– محاسبه سود يا زيان ناشي از فروش اموال با ثبت قيمت فروش

– امكان انتقال اموال بين مراكز استقرار و جمع دارها با حفظ سوابق اموال

– مشاهده سابقه اموال

– ثبت اسناد حسابداري مربوط به عمليات و استهلاك دارايي با امكان ثبت مراكز هزينه مرتبط

– چاپ كارتهاي اموال

گزارشات

امكانات عمومي گزارشات

    كليه گزارشات در صورت نياز به تفكيك اموال، گروه اموال، جمع داران، مراکز استقرار و در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است.

    امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)

    امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر

    امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

    علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش

    امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL

    امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز

    امكان تهيه نمودار از گزارشات

    امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML

    امكان ارسال گزارشات از طريق Email

    امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر

    قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

    گزارشات

 فهرست اموال  

فهرست سوابق اموال ( فهرستي از اموالي كه جمع دار يا مركز استقرار آن تغيير كرده است )

صورت خلاصه کارتهای اموال و گروههاي اموال بر حسب مراكز استقرار

صورت خلاصه جمع داران و تحويل گيرندگان

صورت خلاصه مراكز استقرار

صورت اموال خارج شده

مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram ۲g – Cpu III 800  

آخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[4.059]1397/12/27امکان تعيين عنوان دلخواه براي مراکز استقرار و مراکز تهیهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[4.056]1397/10/23اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنيد به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
[4.053]1397/05/27ثبت تغيير مشخصات لينک به ساير برنامه ها در عمليات انجام شدهرجوع كنيد به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[4.051]1397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[4.048]1396/11/15امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[4.038]1396/01/29امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
[4.029]1395/10/13امکان ويرايش دسته جمعي اموال و ثبت فروش ، ازرده خارج يا راکدرجوع كنيد به : ليست اسناد / اموال / عمليات / ويرايش دسته جمعي
[4.029]1395/10/13امکان انتقال دسته جمعي اموالرجوع كنيد به : ليست اسناد / اموال / عمليات / انتقال
[4.022]1395/02/18امکان ذخيره متوالي يک کارت اموال در چند کارت اموالرجوع کنيد به :
ليست اسناد / کارتهاي اموال / جديد يا ويرايش / ذخيره متوالي

بعد از زدن کليد ذخيره متوالي در کارت اموال ، صفحه اي ظاهر مي شود که به شما اين امکان را مي دهد که چند کارت اموال مشابه از روي آن ثبت نماييد
[4.021]1395/02/06امکان پرکردن در کارت اموالرجوع كنيد به : ثت اسناد / کارتهاي اموال / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن
[4.011]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
[4.010]1394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[4.004]1393/10/22امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[4.004]1393/10/22امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[4.004]1393/10/22امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[4.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس