نرم افزار خزانه داري

– معرفي منابع مالي (اسناد دريافتني، پرداختني، در جريان وصول و…) به دلخواه كاربر

– معرفي ارز براي هر منبع مالي و تنظيم دقت اعشار آن جهت استفاده در اسناد و گزارشات

– تنظيم اجراي اتوماتيك گزارشات در زمان اجراي برنامه (مثل گزارش چكهاي سررسيد شده)

– ثبت مشخصات كامل چك و سررسيدنامه به تفكيك طرف حسابها و منابع مالي

– امكان چاپ انواع چك

– امكان بستن اسناد در محدوده تاريخهاي دلخواه و ايجاد سطح دسترسي كاربران در آن محدوده

– امكان تسويه كردن فاكتورهاي خريد و فروش در اسناد دريافت و پرداخت

– محاسبه و تسويه پورسانت ويزيتورها و گزارش تراز از آنها (لينك با سيستم خريد و فروش)

– انتقال اسناد از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان برگه های (رسیدهای) خزانه داری انتخابی به آسانی از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) منتقل شده و در صورت موجود نبودن اقلام سند مبدا (مثل منبع مالی یا بابتها) در اطلاعات گروه مقصد، این اطلاعات نیز به طور اتوماتیک ايجاد مي شوند.

– گزارش مغايرت بانكي اتوماتيك با امكان دريافت اطلاعات از فايل بانك

– صورتخلاصه عملكرد كاربران (تراز صندوقداران)

– گزارش سابقه (تاريخچه) چك

– گزارش تراز طرف حسابها به تفكيك وضعيت چكها

– امكان ذخيره گزارشات و بازگرداني و مشاهده آنها براي هر كاربر

– امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

– گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.