بارکد و بسته بندی

این آیتم به صورت مجزا در سیستم انبارداری قابل اتصال بوده و امکانات زیر را به این نرم افزار اضافه می نماید :

۱- تولید بارکد کالا با توجه به ویژگیهای کالایی تعریف شده مانند تاریخ تولید ، سری ساخت ، مدل ، نوع ، رنگ و طرح محصول و …

– در تولید بارکدها امکان اتصال به باسکول و ترازوهای دیجیتال جهت فراخوانی وزن کالاها و استفاده آن در بارکد یا سند انبار متناظر موجود می باشد.

۲- ثبت اسناد بسته بندی مربوط به تولید روزانه و چاپ لیبل بارکدهای تولید شده در این اسناد

۳- ثبت اسناد وارده و صادره انبار از اسناد بسته بندی

جهت برقراری این آیتم ، لطفا با واحد فروش شرکت کاربرد کامپیوتر تماس حاصل فرمائید.