اتوماسیون اداری

اضافه شدن امکان صدور برگه‌های مرخصی و ماموریت، همچنین ثبت مجوز جهت اضافه کاری و شبکاری پرسنل و امکان ارجاع پرونده های اتوماسیون اداری توسط جانشین

انبارداری

گزارش صورت ريز مانده سفارشات خريد به رسيدهاي موقت

انبارداری

گزارش صورت ريز مانده رسيدهاي موقت

خرید و فروش

امکان مشاهده موجودی کالاهای رزرو نشده در پیش فاکتورها

حقوق و دستمزد

امکان ثبت معافیت حق بيمه کارگر و بيمه بيکاري برای پرسنل

تمامی سیستمها

صفحه جداگانه جهت تعيين دسته جمعي دسترسي کاربران به اطلاعات پايه

انبارداری

امکان ثبت ويژگي کالا در سند درخواست کالا

حسابداری

راس گيري چکها در گزارش دفتر روزنامه

خرید و فروش و دریافت پرداخت

امکان ثبت دريافتي براي پيش فاکتورهاي فروش

انبارداری

سود و زیان کالاها در گزارش گردش کالا – لينک خريد و فروش