نرم افزار اتوماسيون اداری

معرفي مشتريان

معرفي واحدها

ثبت مشخصه هاي بايگاني

ثبت گروههاي بايگاني

تعريف دفاتر انديكاتور

ثبت انواع كارها

امكان ثبت و استفاده ازعبارات پيش فرض در نرم افزار

تنظيم مشخصات اصلي سيستم توسط كاربر

نرم افزار خزانه داري

– معرفي منابع مالي (اسناد دريافتني، پرداختني، در جريان وصول و…) به دلخواه كاربر

– معرفي ارز براي هر منبع مالي و تنظيم دقت اعشار آن جهت استفاده در اسناد و گزارشات

– تنظيم اجراي اتوماتيك گزارشات در زمان اجراي برنامه (مثل گزارش چكهاي سررسيد شده)

– ثبت مشخصات كامل چك و سررسيدنامه به تفكيك طرف حسابها و منابع مالي

– امكان چاپ انواع چك

– امكان بستن اسناد در محدوده تاريخهاي دلخواه و ايجاد سطح دسترسي كاربران در آن محدوده

– امكان تسويه كردن فاكتورهاي خريد و فروش در اسناد دريافت و پرداخت

– محاسبه و تسويه پورسانت ويزيتورها و گزارش تراز از آنها (لينك با سيستم خريد و فروش)

– انتقال اسناد از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان برگه های (رسیدهای) خزانه داری انتخابی به آسانی از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) منتقل شده و در صورت موجود نبودن اقلام سند مبدا (مثل منبع مالی یا بابتها) در اطلاعات گروه مقصد، این اطلاعات نیز به طور اتوماتیک ايجاد مي شوند.

– گزارش مغايرت بانكي اتوماتيك با امكان دريافت اطلاعات از فايل بانك

– صورتخلاصه عملكرد كاربران (تراز صندوقداران)

– گزارش سابقه (تاريخچه) چك

– گزارش تراز طرف حسابها به تفكيك وضعيت چكها

– امكان ذخيره گزارشات و بازگرداني و مشاهده آنها براي هر كاربر

– امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

– گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

نرم افزار خريد و فروش

امكان ثبت تمامي مراحل خريد و فروش (سفارشات- قراردادها- پيش فاكتور- فاكتور و …)

گروه بندي كالاها در پنج سطح

امكان معرفي بیست مشخصه اضافي براي هر كالا و خریدار/فروشنده

امكان ثبت ابعاد كالا به صورت ثابت يا متغير جهت محاسبه در قيمت كالاها در اسناد

امكان ثبت كالا به وسيله باركد در اطلاعات پايه و اسناد

امكان ارتباط با انواع ترازوها و باسكولهاي ديجيتال

امكان ثبت كالاها به عنوان هدیه (اشانتيون) بدون قيمت در اسناد فروش

تعيين و كنترل سقف اعتبار خریدار/فروشنده

معرفي ويزيتور و مسئول پخش جهت استفاده در اسناد، محاسبه پورسانت و گزارشات

معرفي ارزها و نرخ برابري آنها با ريال جهت استفاده در اسناد و گزارشات

امكان پيگيري پروسه فروش و ثبت گزارش كار مسئولين فروش

امکان ثبت اسناد خرید و فروش (قراردادها،سفارشات، پیش فاکتورها، فاکتورها و…) به تاریخ قبل

امكان ثبت همزمان اسناد خرید و فروش در دو گروه (ديتابيس) مجزا

انتقال اسناد از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان اسناد انتخابی به آسانی از گروهی به گروهی دیگر(بین چند دیتابیس) منتقل شده و در صورت موجود نبودن اقلام سند مبدا (مثل تحویل دهنده/تحویل گیرنده و یا کالا) در اطلاعات گروه مقصد، این اطلاعات نیز به طور اتوماتیک ايجاد مي شوند.

گزارش صورتخلاصه اسناد انتقالی (نمایش مقدار کالای ثبت شده در هر نوع سند و مقدار انتقال یافته از هر سند به نوع دیگری از اسناد مثل سفارش به فاکتور فروش و نمایش مانده کالای منتقل نشده)

گزارش صورتخلاصه خريد / فروش به تفكيك كالا و خریدار/فروشنده و گروه هاي آنها و اسناد

گزارش تراز فصلي خريد و فروش (جهت ارائه به وزارت دارايي)

تهیه فایل مکانیزه فروش فصلی جهت ارائه به دارایی

امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

امكان لينك به سيستمهاي انبار، دريافت پرداخت و حسابداري

تعيين سطوح دسترسي كاربران به تمامي اجزاء سيستم

گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

نرم افزار جامع مالی اداری

معرفي تاريخ سيستم (شمسي يا ميلادي)

گروه بندي حسابها در دو سطح و معرفي كدينگ حسابها در ۵ سطح (كل، معين و ۳ سطح تفصیلی شناور)

معرفی گروه زیرحسابها و زیرحسابها (تفصیلی شناور) و انتساب آنها به حسابهای دلخواه

معرفی خریداران و فروشندگان به همراه اطلاعات مورد نیاز و گروه بندی آنها در سه سطح

معرفی کالاها به همراه ۳ واحد مقداردهی ، شماره فنی و ابعاد دهی (طول، عرض و ارتفاع)

معرفی ویزیتورها و محاسبه اتوماتیک پورسانت

معرفی انبارها و تعیین روش قیمتگذاری برای هر انبار

معرفی ارزها و نرخ برابری آنها با ریال

معرفی عوامل کاهنده و افزاینده (مالیات و عوارض و تخفیفات) جهت استفاده در فاکتورهای خرید و فروش

امکان استفاده از بارکد، باسکول و ترازوهای دیجیتال در سیستم

تنظیم اجرای گزارشات چکها به صورت اتوماتیک پس از ورود به سیستم

ذخیره اسناد تعیین شده به صورت اتوماتیک در گروهی (دیتابیسی) دیگر

امكان ثبت اتوماتيك اسناد انبار و حسابداري از سیستم خريد و فروش

امكان ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري از سیستم انبار

امکان ثبت کامل اطلاعات چک در اسناد حسابداری

امکان ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری بابت تمامی مراحل دریافت و پرداخت چکها (خزانه داری)

امکان ثبت اتوماتیک سند افتتاحیه و اختتامیه

امکان ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره بعد از انبارگردانی

نرم افزار حقوق و دستمزد

امكان معرفي پنج نوع بيمه جهت پرسنل اعم از تامين اجتماعي، خدمات درماني و تكميلي

امكان استفاده از معافيت هاي تعريف شده حق بيمه (تخفيف سهم كارفرما، بيكاري، طرح هاي دولتي و…)

امكان معرفي انواع ماليات همراه با جداول مالياتي و امكان ثبت تعديلات مالياتي

تهيه فايل الكترونيكي بيمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي

تهيه فايل الكترونيكي سيستم مكانيزه ماليات بر درآمد حقوق

امكان معرفي وام پرسنلي و تقسيط و تسويه اتوماتيك آن

محاسبه اتوماتيك و كامل حقوق به صورت ماهانه، روزانه، ساعتي و…

امكان تعيين عوامل موثر در محاسبه حقوق (مرخصي، غيبت، تاخير، تعجيل و…)

تنظيم نحوه محاسبه تسويه حساب هر دوره و انباشته (حتي جهت قراردادهاي كوتاه مدت و غير پيوسته)

امكان معرفي احكام و افزايش حقوق و مزايا از طريق آن و تاثير و محاسبه احكام معوق

تعيين فرمهاي مختلف چاپ براي فيش حقوقي ، پرسنل و احكام

كنترل مرخصي ها و قراردادهاي پرسنل

امكان ثبت اسناد حقوق در صورت لينك به سيستم حسابداري با امكان ثبت مبلغ برداشتي جهت پرداخت حقوق (با امکان تفکیک مرکز هزینه)

امكان لينك به دستگاه هاي كارت زني

امکان چاپ لیستها و گزارشات به صورت لاتین

امکان فاکس گزارشات

امکان ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز

گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت گزارشگیری استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

سفارشات تولید در سیستم انبارداری

سفارشات تولید در سیستم انبارداری

با استفاده از این امکان، ثبت سفارش مشتری جهت تولید محصول میسر گردیده و کاربر می تواند میزان کسری/اضافات مواد مورد نیاز هر محصول را به تفکیک سفارش مربوطه در گزارشات مشاهده نماید.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با واحد فروش تماس حاصل نمائيد.

نرم افزار اموال استهلاك كاربرد كامپيوتر (دارايي ثابت)