تماس با ما

تهران -خيابان مطهري -خيابان ميرعماد-كوچه نهم -پلاك ۱۳

بخش فروش و اداري: طبقه ۳ واحد ۱۳        کد پستی : ۱۵۸۷۷۳۷۵۳۶

ارتباط از طریق واتساپ فروش۰۹۳۰۲۱۹۴۲۸۷

ارتباط از طریق واتساپ مالی۰۹۳۵۴۰۴۷۰۷۲

بخش پشتيباني و نرم افزار: طبقه ۱ واحد ۵   کد پستی : ۱۵۸۷۷۳۷۵۱۶

ارتباط از طریق واتساپ: ۰۹۰۱۴۱۸۵۰۵۷

تلفکس : ۸۸۵۴۵۷۲۶ – ۸۸۵۴۵۷۲۷ (۱۰ خط)

صندوق پستي : ۶۷۸۷-۱۵۸۷۵

پست الكترونيک :

 مالي، اداری و فروش: Info@karbordcomputer.ir , Info@karbordcomputer.com

پشتيبانی: Support@karbordcomputer.ir , Support@karbordcomputer.com

فرم نظر سنجی

نظرسنجی