نرم افزار جامع مالی اداری کاربرد کامپیوتر

دفترچه راهنمای تلفن

  اين نرم افزار يكي از توليدات شركت مهندسي كاربرد كامپيوتر با قابليت هاي مثال زدني است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

–  ثبت و نگهداري نام اشخاص و شركتها، ‌شماره هاي تلفن و فكس، آدرس، ايميل و سايرمشخصات مربوطه

–  امكان معرفي و ثبت مشخصات اضافي توسط كاربر

–  امكان گروه بندي اطلاعات وارده وجستجو بر اساس همين طبقه بندي

–  سهولت در تغيير، افزودن و يا حذف ركوردهاي اطلاعاتي توسط كاربر

–  ليست كردن اطلاعات با كليد هاي حروف الفباي فارسي

–  جستجوي كارآمد و پيشرفته

–  امكان چاپ آدرسها و ساير مشخصات بصورت دفترچه و چاپ برچسب، پاكت و نظاير آن

–  امكان چاپ از ركوردهاي انتخاب يا جستجو شده

–  در صورت تجهيز به فكس مودم امكان شماره گيري تلفنهاي مورد نظر بصورت خودكار وجود دارد

–  امكان تهيه نسخه پشتيبان و مرتب كردن آنها بر اساس تاريخ، ساعت و…