نرم افزار خزانه داري كاربرد كامپيوتر (دريافت و پرداخت)

ویژگی های برجسته
 • معرفي منابع مالي به صورت ريالي و ارزي
 • نمايش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجراي برنامه (مثل گزارش چكهاي سررسيد شده)
 • خرد کردن چک بين چند مرکز هزينه ، ويزيتور و يا طرف حساب
 • چاپ انواع چكبا فرمتهای مختلف
 • تسويه فاكتورها و پيش فاکتورهاي خريد و فروش در اسناد دريافت و پرداخت
 • محاسبه و تسويه پورسانت ويزيتورها و گزارش تراز از آنها
 • مغايرتگيری بانكي اتوماتيك با امكان دريافت اطلاعات از فايل بانك
 • گزارش سابقه (تاريخچه) چك
 • امکان فکس گزارشات
 • امکان ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز
اطلاعات پایه
 • تاريخ شروع و خاتمه دوره مالي (شمسي و ميلادي)
 • امكان تعريف مشخصه هاي اضافي براي رسيدهاي دريافت، پرداخت و ساير عمليات
 • معرفي منابع مالي (اسناد دريافتني، پرداختني، در جريان وصول و…) به دلخواه كاربر
 • تعيين واحد ارز براي هر منبع مالي و تنظيم دقت اعشار آن
 • امكان معرفي حسابهاي جاري بانكهاي مختلف
 • معرفي طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدينگ حسابداري با امكان فراخواني از زيرحسابهاي (تفصيلي هاي شناور) سيستم حسابداري
 • معرفي بابت هاي رسيدهاي دريافت و پرداخت و ساير عمليات (عوامل گردش نقدينگي)
 • معرفي مراكز هزينه (در سه سطح ) با امكان فراخواني از مراكز هزينه سيستم حسابداري
 • معرفي پروژه ها با امكان فراخواني از پروژه ها در سيستم حسابداري
 • معرفي ويزيتورها
 • تنظيم اجراي اتوماتيك گزارشات دلخواه هنگام اجراي برنامه (مثل نمايش چكهاي سررسيد شده)
 • طراحي چاپ اسناد خزانه و چكها (داراي فرمهاي پيش فرض)
 • تنظيم كنترلها در ثبت رسيدها و عمليات (هشدار و خطا براي اشتباهات كاربري)
ثبت اسناد
 • ثبت برگه هاي (رسيد) دريافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاريخهاي قبل
 • ثبت عمليات بين منابع مالي (در جريان وصول، وصول، برگشتي و…) به صورت دستي و اتوماتيك
 • امکان مرتب سازي شماره برگه هاي دريافت و پرداخت به صورت اتوماتيک
 • نمايش موجودي اوليه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز
 • ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك
 • ثبت مشخصات كامل چكهاي پرداختي و دريافتي
 • چاپ انواع چك بانكهاي مختلف
 • امكان بستن اسناد در محدوده هاي تاريخي دلخواه و تعيين سطح دسترسي كاربران روي آنها
 • امکان راس گيري از چکها در برگه هاي دريافت پرداخت
 • امکان نمايش چکهاي برگشتي و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهاي جاري در اسناد
 • امکان نگهداري سابقه ثبت و ويرايش برگه هاي دريافت و پرداخت
 • امكان اختصاص مركز هزينه و پروژه و ويزيتور به بندهاي برگه ها و عمليات انتقالي
 • امكان ثبت شماره فيش بانكي در برگه دريافت جهت مغايرتگيري بانكي اتوماتيك
 • امکان کنترل طرف حسابها و حسابهاي جاري داراي چکهاي برگشتي و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد
 • لينك برگه ها با فاكتورهاي فروش و خريد هر طرف حساب جهت نمايش تاريخچه تسويه آنها
 • امكان محاسبه و تسويه پورسانت ويزيتورها در لينك به سيستم خريد و فروش
گزارشات
 • فهرست  اسناد (ليست برگه ها)
 • صورتها و گردش اسناد 
 • گردش اسناد
 • گردش  طرف حسابها و ويزيتورها
 • گردش منابع مالي
 • صورت مغايرت بانكي (امكان مغايرتگيري اتوماتيك از فايل بانك)
 • پرداختي ها و دريافتي هاي فاكتورهاي خريد و فروش
 • ترازها و صورتهاي خلاصه
 • موجودي صندوقها
 • تراز منابع مالي با تفكيك مراكز هزينه
 • تراز طرف حسابها
 • تراز بابت ها (عوامل گردش نقدينگي)
 • تراز مراكز هزينه
 • تراز ويزيتورها
 • صورت خلاصه عملكرد كاربران
 • سررسيدنامه 
 • صورت خلاصه چكها با امكان تفكيك به ماه
 • ليست چكهاي پرداختني و دريافتني
 • گزارش سابقه چك (تاريخچه چك)
سایر امکانات
 • امكان لينك به سيستم حسابداري و ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري
 • راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه
 • امكان تهيه نمودار از گزارشات
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتين
 • انتقال گزارشات به EXCEL و HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طريق Email
 • امكان ذخيره گزارشات و بازيابي و مشاهده آنها
 • امكان تنظيم گزارشات توسط كاربر
امکانات عمومی مشترک بین سیستم ها

امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

يادداشت

ماشين حساب

مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800   

آخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[5.139]1398/07/14نمايش فاصله زماني تاريخ برگه ها و چکها از تاريخ فاکتورها در گزارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / گردش ها /"دريافتي هاي فاکتورهاي فروش" یا "پرداختي هاي فاکتورهاي خريد"
[5.135]1398/05/22امکان ثبت دريافتي/پرداختي بابت قرارداد ها و سفارشاترجوع کنيد به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / بابت فاکتورها
[5.134]1398/04/23امکان تعيين محدوده چکهاي دريافتني/پرداختني در گزارش تراز منابع مالیرجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها و صورتهای خلاصه / تراز منابع مالی
[5.134]1398/04/23امکان غير فعال کردن طرف حسابهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
[5.122]1397/12/22امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[5.120]1397/11/09امکان کنترل خالی بودن مرکزهزینه ، پروژه یا ویزیتور ها در برگه هارجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
یا
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
[5.120]1397/11/09امکان انتخاب مرکزهزينه و پروژه در صفحه کنترل گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختيرجوع کنيد به :
گزارشات / سررسیدنامه / گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختي
[5.120]1397/11/09اضافه شدن ستونهاي مرکزهزينه و پروژه به گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختيرجوع کنيد به :
گزارشات / سررسیدنامه / گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختي
[5.119]1397/10/25اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنيد به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
[5.110]1397/05/27ثبت تغيير مشخصات لينک به ساير برنامه ها در عمليات انجام شدهرجوع كنيد به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[5.108]1397/05/09امکان خطا يا هشدار در صورت افزايش جمع دريافتي ها/پرداختي هاي يک فاکتور از مبلغ فاکتوررجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / امکانات ذخيره اسناد
[5.107]1397/04/27توضيحات و تاريخ وصول و رديف چک اضافه شدندرجوع كنيد به : ثبت سند / انتخاب حساب اسناد دریافتنی یا پرداخننی / صفحه مشخصات چک
[5.102]1397/03/05امکان انتخاب وضعيت چک در صفحه کنترل گزارش ليست چکهاي دريافتي و پرداختيرجوع كنيد به :
گزارشات / سررسیدنامه / ليست چکهاي دريافتي و پرداختي
[5.100]1397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[5.093]1396/12/06امکان چاپ فرمت جدید تاریخ و مبلغ در فرمهای ایران چکرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[5.092]1396/11/17امکان غير فعال کردن مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[5.092]1396/11/17امکان ويرايش دسته جمعي مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مراکز هزینه / انتخاب چند مرکز / ویرایش
[5.089]1396/11/14امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[5.088]1396/11/10امکان چاپ کد ملی طرف حسابها در فرمهای چاپ چکرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
و
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[5.082]1396/09/20امکان پيوست مدارک به برگه هاي دريافت/پرداخت/انتقالرجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های دریافت ، پرداخت یا انتقال / عملیات / پیوست
[5.071]1396/07/04امکان اختصاص دريافتي به پيش فاکتورهاي فروشرجوع كنيد به : ليست اسناد / برگه هاي دريافت / جديد يا ويرايش / ستون بابت فاکتورها
[5.069]1396/06/04افزايش سرعت و امکانات گزارش گردش اسناد ، گردش طرف حسابها و گردش منابع مالي- رجوع كنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش اسناد
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش طرف حسابها
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش منابع مالي
[5.067]1396/05/21در ثبت سند حسابداري ، ثبت "زير حساب براي بابتها" قابل تنظيم شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / بابت ها / جديد يا ويرايش
[5.064]1396/01/29امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
[5.054]1395/10/28امکان ثبت هر برگه در يک سند حسابداري جداگانه بصورت اتوماتيکرجوع كنيد به :
ليست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداري / گزينه "هر برگه در يک سند حسابداري جداگانه ثبت شود"
[5.050]1395/07/14امکان تنظيم فعال بودن يا نبودن ذخيره اتوماتيک اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ذخيره اتوماتيک اسناد در حال ويرايش
[5.043]1395/04/13امکان ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در لينک به حسابداريرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري / ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در صورت موجود نبودن
[5.032]1394/10/01امکان ثبت زيرحساب طرف چک براي حساب منبع مالي در صدور سند حسابداريرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / منابع مالي / جديد يا ويرايش / زيرحساب براي حساب چکها
[5.020]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
[5.019]1394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[5.018]1394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروهاز اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
[5.004]1393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[5.004]1393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[5.004]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[5.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس