شركتهاي حمل و نقل بين المللي و خدمات مسافرتي
طراحي مهندسي و ساخت قطعات خودرو و ماشين آلات
توليد و پخش صنايع غذايي – رستورانها
توليدي – صنعتي
تبليغاتي – طراحي
بانک ها، سازمان ها و نهاد های دولتی
موسسات خدماتي
مهندسين مشاور، طراحی و ساخت پروژه هاي عمراني
سهام و كارگزاري بورس
بيمارستان و تجهيزات پزشكي و صنايع دارويي و شيميايي
موسسات فرهنگي و آموزشي – انتشارات
مشتريان بانك اطلاعات اشخاص و تلفن
فرآورده ها و تجهيزات نفتي و نمايندگي شركتهاي خارجي
صنايع الياف ،نساجي ، موكت فرش ، پوشاك
شركتها و اتاقهاي بازرگاني
فروشگاهها