مشتريان بانك اطلاعات اشخاص و تلفن

سازمان جهاد كشاورزي (استان خراسان جنوبي )
سازمان جهاد كشاورزي (استان خراسان رضوي )
ديلمان فيلتر
روانكاران پارسيان
سازمان جهاد كشاورزي (معاونت توسعه منابع انساني )
سازه سازان
سازمان جهاد كشاورزي (استان خراسان شمالي )
سازمان جهاد كشاورزي (استان كرمان)
چاي دبش
استانداري تهران- دفتر معاون عمراني استاندار
افق آوران ميعاد
اداره كل شوراي حل اختلاف استان تهران
آژانس مسافرتي آهنگ پرواز
بارش جاويد
پاريلا
اميد بافت
ايران بنا آريان

سراوان
وزارت جهاد كشاورزي امور بين الملل
وزارت جهاد كشاورزي دفتر امور مجامع
وزارت جهاد كشاورزي ( دفتر وزارتي )
وزارت جهاد كشاورزي اداره كل رفاه و پشتيباني
وزارت جهاد كشاورزي معاونت امور مجلس
وزارت جهاد كشاورزي مركز نوسازي و تحول اداري
وزارت جهاد كشاورزي معاونت اداري مالي
موسسه پويندگان راز ستاره شمال (ماهنامه پيوست)
صندوق حمايت سرمايه گذاري در كشاورزي
كابل هاي شهيد قندي
سوا پارس
شيميا بتون
مركز پزشكي شهيد شوريده
مهندسي پزشكي نوين
كهن چرم
گسترش كشت تهران