نرم افزار خريد و فروش كاربرد كامپيوتر (قراردادها – سفارشات – پيش فاكتور – فاكتور)

ویژگی های برجسته
 • ثبت تمامي مراحل خريد و فروش (سفارش- قرارداد – پيش فاكتور- فاكتور، مجوز خروج کالا و …)
 • ثبت ابعاد كالا به صورت ثابت يا متغير جهت محاسبه در قيمت كالاها در اسناد
 • ثبت كالا به وسيله باركد در اطلاعات پايه و اسناد
 • ثبت كالاها به عنوان هديه (اشانتيون) بدون قيمت در اسناد فروش
 • تعيين و كنترل سقف اعتبار مشتريان
 • معرفي ويزيتور و مسئول پخش جهت استفاده در اسناد، محاسبه پورسانت و گزارشات
 • معرفي ارزها و  نرخ برابري آنها با ريال جهت استفاده در اسناد و گزارشات
 • معرفی ، ثبت و گزارشگيری از مراکز هزينه و پروژه ها
 • ثبت پيگيريهای فروش و گزارش كار مسئولين فروش
 • ثبت همزمان فاكتورها در دو گروه (ديتابيس) مجزا
 • تعيين شروط جهت محاسبه تخفيفات و اشانتيون و اعمال آنها در اسناد خريد و فروش به صورت اتوماتيک
 • نمايش موجودي كالا با توجه به سفارشات مرتبط در اسناد خريد و فروش
 • نمايش و کنترل کالاهای رزرو شده در پيش فاکتورهای فروش
 • گزارش دريافتيها و پرداختيهای فاکتورها و نمايش وضعيت تسويه آنها
 • گزارش و تهيه فايل صورت معاملات فصلی TTMS(جهت ارائه به وزارت دارايي)
 • لينك به سيستمهاي انبارداری، دريافت پرداخت و حسابداري
 • ايجاد دسته بندي براي شماره گذاري فاکتورهاي خريد و فروش
 • امکان فکس گزارشات
 • امکان ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز
اطلاعات پایه

معرفي كالاها :     

 • معرفي ۳ واحد مختلف براي هر كالا
 • گروه بندي كالا در ۵ سطح با تفكيك خريدار و فروش
 • معرفي كد حساب كالا و گروه كالا جهت ثبت اسناد حسابداري
 • ثبت كالا به وسيله باركد در اطلاعات پايه و اسناد
 • ثبت ابعاد كالا (طول و عرض و ارتفاع) به صورت ثابت يا متغير جهت محاسبه در قيمت كالاها در اسناد
 • معرفي ۲۰ مشخصه دلخواه جهت كالا
 • معرفي سه نرخ مختلف براي هر كالا جهت استفاده در اسناد خريد و فروش
 • معرفي گروه های قيمت براي هر كالا جهت استفاده در اسناد فروش
 • سه نرخ جهت هر کالا در هر گروه قيمت
 • امکان انتقال قيمتها از فايل اکسل
 • امکان کاهش يا افزايش قيمت کالاهای زيرمجموعه يک گروه قيمت به طور يکجا
 • تنظيم مشموليت تخفيفات و عوارض براي هر گروه کالا
 • امکان ثبت تصوير کالا

معرفي خريداران و فروشندگان :

 • معرفي اشخاص با انواع خريدار، فروشنده و خريدار فروشنده
 • معرفي كامل مشخصات اشخاص (مثل كد اقتصادي، كد ملي،آدرس ،كد پستي،تلفن،فاكس و پست الكترونيك)
 • گروه بندي اشخاص در سه سطح جهت استفاده در گزارشات
 • تنظيم مشموليت تخفيفات و عوارض براي هر گروه اشخاص
 • معرفي بيست مشخصه دلخواه براي هر مشتري
 • تعيين و كنترل سقف اعتبار اشخاص
 • تنظيم درصد تخفيف ثابت براي اشخاص
 • معرفي ويزيتور پيش فرض براي اشخاص و درصد پورسانت ويزيتور
 • ثبت شناسنامه براي اشخاص (ثبت سمت، معرف، نوع فعاليت، سوابق و… هر شخص)
 • تعيين سطح دسترسي كاربران به اشخاص

ساير اطلاعات :

 • معرفي ويزيتورها و مسئولين پخش و تنظيم كد حسابداري آنها جهت دريافت پورسانت فروش
 • معرفي عوارض و تخفيفات با محاسبه اتوماتيك
 • معرفي مراكز هزينه در سه سطح
 • معرفي پروژه ها
 • معرفي ارزها و نرخ برابري آنها با ريال
 • معرفي محصولات با فرمول ساخت و به ريز مواد تشكيل دهنده
 • لينك به نرم افزارهاي حسابداري ، انبارداري و دريافت و پرداخت جهت ثبت و تبادل اتوماتيك اسناد بين برنامه ها
ثبت اسناد
 • ثبت پروسه فروش شامل : قرارداد، سفارش مشتري، پيش فاكتور، فاكتور، فاكتور اماني، حواله انبار (مجوز خروج كالا از انبار)، برگه خروج كالا (جهت باربري) و برگشت از فروش
 • ثبت پروسه خريد شامل : سفارش خريد، پيش فاكتور، فاكتور، برگشت از خريد
 • معرفي بيست مشخصه اضافي براي بندهاي اسناد خريد و فروش جهت گزارشگيري
 • چاپ هر سند در فرمهاي دلخواه كاربر
 • شماره گذاري اسناد خريد و فروش (دستي – اتوماتيك)
 • امکان مرتب سازی شماره اسناد ثبت شده (قراردادها،سفارشات، پيش فاکتورها، فاکتورها و…)
 • درج سند خريد و فروش به تاريخهاي گذشته (مابين اسناد ثبت شده)
 • ثبت اسناد بصورت موقت و دائم و ابطال اسناد
 • ثيت كالاها به عنوان جايزه (اشانتيون ) بدون قيمت در اسناد فروش
 • نگهداري سابقه قيمت كالا
 • ثبت اسناد خريد و فروش از طريق دستگاه باركد
 • ثبت ويژگيهاي كالا در اسناد جهت استفاده در گزارشات
 • ثبت عوارض و تخفيفات به تفكيك كالاها در اسناد و در انتقال به سيستم حسابداري
 • مشاهده و كنترل وضعيت حساب مشتري در اسناد
 • انتقال اسناد (مثل : پيش فاكتور به فاكتور)، ويرايش در مقدار منتقل شده و نمايش مانده قابل انتقال درانتقال بعدي
 • مکان نمايش موجودی کالاها در اسناد خريد و فروش (به تفکيک ويژگيها)
 • امکان نمايش مانده حساب مشتريان در اسناد خريد و فروش
 • پيگيري پروسه فروش و ثبت گزارش كار مسئولين فروش
 • ثبت همزمان سند حسابداري فاكتورها در دو گروه (ديتابيس) مجزا
گزارشات

كليه گزارشات در صورت نياز به تفكيك خريدار فروشنده، كالاها، گروههاي كالا و مشتري و در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است. انتقال گزارشات به Excel و نمايش نموداري در تمامي گزارشات مهيا مي باشد. چاپ گزارشات  به صورت لاتين نيز امکانپذير ميباشد.

 • فهرست خريداران و فروشندگان و گروههاي آنها، كالاها و گروههاي كالا، مراكز هزينه و اسناد
 • صورت ريز و كل اسناد فروش / خريد با تفكيك كردن عوارض و تخفيفات و مبالغ ارزي
 • گردش خريد / فروش كالاها و گروههاي كالا
 • گردش خريد / فروش اشخاص و گروههاي خريداران و فروشندگان
 • گردش بارکدهای خريد/ فروش کالا
 • پرداختيهاي فاكتور خريد –  دريافتيهاي فاكتور فروش (با لينك به سيستم دريافت پرداخت)
 • تراز خريداران / فروشندگان و گروه هاي اشخاص
 • تراز فروش / خريد كالاها
 • تراز پورسانت ويزيتورها و مسئولين پخش
 • تراز فصلي خريد و فروش (جهت ارائه به وزارت دارايي)
 • ترازهاي تفكيكي ماهانه فروش / خريد (كالا و گروه هاي كالا و خريداران)
 • صورت خلاصه فروش / خريد به تفكيك اشخاص و گروههاي اشخاص
 • صورت خلاصه فروش / خريد به تفكيك كالا و گروههاي كالا
 • صورت خلاصه فروش / خريد به تفكيك اسناد
 • صورت خلاصه فروش / خريد به تفكيك ويزيتورها، مسئولين پخش و مراكز هزينه
 • تراز مقايسه اي فروش / خريدكالاها (ماه ها و سالهاي مختلف)
سایر امکانات
 • لينك به سيستمهاي انبار، حسابداري و دريافت و پرداخت و ثبت اتوماتيك اسناد بين آنها
 • انتقال اتوماتيک مانده حساب مشتريان از سالی به سال بعد
 • انتقال اتوماتيک مانده سفارشات، قراردادها، پيش فاکتورها و.. به سال بعد
 • راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه
 • ارتباط با دستگاههاي باركد خوان ، ترازوها و باسكولهاي ديجيتال
امکانات عمومی مشترک بین سیستم ها

امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

يادداشت

ماشين حساب

مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

آخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[6.324]1398/09/04نمايش ميانگين مدت سپري شده از تاريخ دریافتی یا پرداختی نسبت به تاریح فاکتوررجوع کنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / دریافتی های فاکتورهای فروش یا پرداختی های فاکتورهای حرید
[6.323]1398/08/21امکان انتخاب انبار در بعضی گزارشاترجوع کنيد به :
صورت ريز اسناد فروش-با عوارض و تخفيفات و مبالغ ارزي
صورت خلاصه فروش/خريد گروههاي کالا
[6.321]1398/07/29اضافه شدن مرکزهزينه و پروژه و ويزيتور به بعضی گزارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / صورتهاي خلاصه-اسناد انتقالي / "فروش یا خرید به تفکیک اسناد" و "فروش یا خرید به تفکیک اسناد - جدید"
[6.319]1398/07/14نمايش فاصله زماني تاريخ برگه ها و چکها از تاريخ فاکتورها در گزارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / گردش ها /"دريافتي هاي فاکتورهاي فروش" یا "پرداختي هاي فاکتورهاي خريد"
[6.317]1398/07/07امکان تهیه گزارش فصلی بصورت تجميع نوع کالاهارجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / گزارش فصلی فروش یا خرید
یا
گزارشات / ترازها / تهيه فايل گزارش فصلي فروش یا خريد
[6.314]1398/06/24امکان پرکردن قيمت کالاها در اسناد از هر سند دلخواهرجوع کنيد به :
ویرایش اسناد / عملیات / پرکردن قیمت کالاها
[6.311]1398/06/05امکان پرکردن قيمت کالاها از اسناد انتقال يافتهرجوع کنيد به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن قيمت کالاها
[6.311]1398/06/05امکان تطبيق قيمت کالاها با يک گروه قيمت ديگررجوع کنيد به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن قيمت کالاها
[6.306]1398/05/15امکان ثبت دریافتی/پرداختی در سیستم دریافت و پرداخت برای قراردادها و سفارشاترجوع کنيد به :

لیست اسناد / سفارشات یا قرارداها / ثبت دریافت و پرداخت
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / دریافتی های فاکتورهای فروش یا پرداختی های فاکتورهای خرید

توجه : برای استفاده از این امکان ، باید سیستم دریافت و پرداخت را داشته باشید و اطلاعات خرید و فروش به آن لینک شده باشد
[6.303]1398/04/26امکان تعيين عنوان دلخواه براي کالاها و خریداران/فروشندگانرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[6.298]1398/04/02امکان نمايش سندهاي لينک که اين سند در آنها ثبت شده استرجوع کنيد به :
لیست اسناد / ویرایش

در اسنادی که به برنامه های دیگر لینک شده اند یا از برنامه های دیگری ثبت شده اند ، در ستون ردیف آنها ، مربعی ظاهر می شود که با کلیک روی آن ، می توان اسناد لینک شده را مشاهده نمود
[6.292]1398/02/31هشدار در صورتي که وضعيت اسناد از "باطل" برگردانده شوندرجوع کنيد به :
لیست اسناد / تغییر وضعیت اسناد

در صورتیکه تعدای سند انتخاب شود که بعضی از آنها باطل باشند ، با خارج کردن وضعیت آنها از باطل ، سیستم هشدار مناسب می دهد
[6.289]1398/02/18ستونهاي سند حسابداري به گزارش "صورت کل اسناد" اضافه شدرجوع کنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت کل اسناد خرید یا فروش
[6.281]1397/12/25امکان ثبت مبلغ ثابت در فاکتور بدون محاسبه در قابل پرداخت و قابل ثبت در حسابداريرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "ثبت حسابداري-مبلغ ثابت دراسناد"
[6.280]1397/12/22امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[6.275]1397/11/10امکان کنترل خالی بودن ویزیتورها در ذخیره اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
یا
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
[6.275]1397/11/10امکان انتخاب مرکزهزينه و پروژه در صفحه کنترل تمام گزارشات صورت خلاصهرجوع کنيد به :
گزارشات / صورتهای خلاصه
[6.275]1397/11/10امکان انتخاب مرکزهزينه و پروژه در صفحه کنترل گزارشات تراز خريداران و فروشندگان 1 و 2رجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها
[6.273]1397/11/03اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنيد به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
[6.270]1397/10/12ستون مبلغ فاکتور بدون تخفيفات به بعضي گزارشات اضافه شدرجوع كنيد به گزارشات زیر :

صورت کل اسناد خريد/فروش
صورت ريز اسناد فروش-با عوارض و تخفيفات و مبالغ ارزي
گردش اسناد خريد/فروش
گردش خريد/فروش گروههاي كالا
[6.265]1397/09/06امکان کنترل خالی بودن انبار یا تاریخ اعتبار در فاکتورهارجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
یا
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
[6.263]1397/08/27امکان روند کردن قیمتهای یک گروه قیمترجوع كنيد به : اطلاعات پایه / کالاها / گروههای قیمت / چدید یا ویرایش / عملیات / افزایش ، کاهش ، روند کردن قيمتها
[6.255]1397/07/15يکسان سازي خریداران و فروشندگان اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / خریداران و فروشندگان / عملیات / یکسان سازی
[6.250]1397/05/27ثبت تغيير مشخصات لينک به ساير برنامه ها در عمليات انجام شدهرجوع كنيد به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[6.245]1397/04/16کنترل خالي بودن مراکزهزينه / پروژه ها هنگام ذخيره اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد
[6.242]1397/04/09وضعيت به پيگيري فروش اضافه شدرجوع كنيد به : لیست اسناد فروش / پیگیری فروش / وضعیت
[6.234]1397/03/02امکان مشاهده و کنترل مانده پیش فاکتورها و سفارشات به فاکتورهارجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد / در پیش فاکتورهای فروش : منفي شدن موجودي انبار منهاي مانده پیش فاکتور
یا
لیست اسناد / سفارشات / ویرایش یا جدید / امکانات / تنظیمات / ویرایش اسناد / نمايش مانده سفارشات فاکتور نشده
یا
لیست اسناد / پیش فاکتورها / ویرایش یا جدید / امکانات / تنظیمات / ویرایش اسناد / نمايش مانده پیش فاکتورهای فاکتور نشده
[6.233]1397/02/29تغییر نحوه انتخاب ویژگی های کالا در صفحه کنترل گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات دارای ویژگی های کالا / صفحه کنترل گزارشات
[6.232]1397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[6.232]1397/02/23اضافه شدن فیلد "گزارش فصلی - نوع کالا" برای کالاهارجوع كنيد به :

اطلاعات پایه / کالاها / جدید یا ویرایش
این فیلد جهت گزارش تراز فصلی استفاده می شود و قبلا در یکی از مشخصات اضافی کالا تعریف می شود که به اینجا منتقل شد
[6.220]1397/02/01صفحه جداگانه جهت تعيين دسته جمعي دسترسي کاربران به اطلاعات پايهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / کارمندان / ویرایش
[6.219]1396/12/27اعمال آخرین تغییرات تراز فصلی جهت سال 1397رجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تهيه فايل گزارش فصلي فروش/خريد
[6.219]1396/12/27امکان ثبت "نحوه دریافت وجه" در فاکتورهای ارزیرجوع كنيد به : ویرایش فاکتور یا فاکتور جدید / سایر مشخصات / نحوه دریافت وجه

در صورتی که فاکتور ارزی باشد ، وجه آن می تواند بصورت ریالی یا ارزی دریافت شود
[6.214]1396/11/28امکان ابطال گروههاي قيمت کالارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / گروههاي قيمت / ويرايش / باطل
[6.213]1396/11/17امکان غير فعال کردن مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[6.213]1396/11/17امکان ويرايش دسته جمعي مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مراکز هزینه / انتخاب چند مرکز / ویرایش
[6.213]1396/11/17امکان ثبت نرخ ارز بر اساس تاريخرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / ارزها / نرخ ارز از سیستم حسابداری بر اساس تاریخ محاسبه شود
[6.212]1396/11/14امکان ثبت نرخ ارز بر اساس تاريخرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / ارز / نرخ ارز از سیستم حسابداری بر اساس تاریخ محاسبه شود

در صورت لینک بودن به حسابداری و فعال کردن این گزینه ، هنگام صدور فاکتورها ، نرخ صحیح براساس تاریخ فاکتور استخراج و ثبت می گردد
[6.211]1396/11/14امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[6.209]1396/11/01گزارش گردش حساب خريداران/فروشندگان را مي توان به تفکيک گرفت و يا يکجارجوع كنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش حساب خريداران یا فروشندگان

در صفحه کنترل گزارش گزینه زیر مشخص می کند که گزارش به تفکيک باشد یا یکجا :

"گزارش براي تمام خريداران/فروشندگان انتخاب شده يکجا گرفته شود"
یا
"گزارش به تفکيک خريداران/فروشندگان انتخاب شده گرفته شود"
[6.201]1396/09/04امکان عدم ثبت کالاهاي دلخواه در انباررجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / اين کالا ثبت انبار نمي شود
[6.199]1396/08/24امکان تنظيم ثبت اسناد از طريق بارکد بطوريکه بندهاي تکراري با هم جمع شوند يا نشوندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / بارکد و ترازو / روش ثبت بعد از ورود بارکد
[6.198]1396/08/22امکان "ساختن اتوماتيک مشتريان و کالاها و مراکز هزينه و پروژه ها" در انتقال به گروه وابستهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / گروه وابسته / اطلاعات پايه اي که در صورت موجود نبودن بطور اتوماتيک ايجاد مي شوند
[6.190]1396/08/03امکان تفکيک "نحوه اختصاص انبار به هر کالا در ثبت انبارداري" در اسناد خريد و فروشرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات انبارداري / روش تعيين انبار براي هر کالا
[6.186]1396/07/22دسترسي کاربران به گروههاي کالارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / گروههاي کالا / جديد يا ويرايش / دسترسي کاربران

بدين وسيله مي توانيد کاربران را طوري محدود کنيد که به صدور سند يا مشاهده گزارشات يک گروه کالاي دسترسي نداشته باشد
[6.184]1396/07/12امکان کنترل وجود دريافتي براي پيش فاکتورهاي فروش هنگام انتقال به فاکتور فروشرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / تنظيمات انتقال اسناد
[6.184]1396/07/12امکان ثبت پرداختي هاي فاکتورهاي خريدرجوع كنيد به :
ليست اسناد خريد / عمليات / ثبت دريافت و پرداخت
يا
ليست اسناد خريد / جديد يا ويرايش / ثبت پرداختي ها از سيستم دريافت و پرداخت
[6.182]1396/07/11امکان اعلام هشدار يا خطا براي کد اقتصادي/کد ملي تکراري خريداران و فروشندگانرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / خريداران و فروشندگان / کد اقتصادي/کد ملي تکراري هنگام ذخيره خريداران و فروشندگان
[6.179]1396/07/04امکان ثبت دريافتي براي پيش فاکتورهاي فروشرجوع كنيد به :
ليست اسناد فروش / پيش فاکتورها / عمليات / ثبت دريافتي ها
يا
ليست اسناد فروش / پيش فاکتورها / جديد يا ويرايش / عمليات / ثبت دريافتي ها
[6.178]1396/07/01امکان تهيه فايل تراز فصلي براي واردات و صادراترجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تهيه فايل گزارش فصلي فروش-خريد

توجه : براي تهيه فايل گزارش فصلي ، اين امکان بايد از قبل در برنامه شما فعال شده باشد. براي فعالسازي با بخش فروش شرکت تماس حاصل فرماييد
[6.176]1396/06/21ثبت درستي دريافتيها و پرداختي هاي بايت فاکتورها از برنامه خريدو فروشرجوع كنيد به :
ليست اسناد / فاکتورهاي فروش / عمليات / ثبت دريافت و پرداخت
[6.175]1396/06/07محدود کردن دسترسي کاربران به دسته فاکتورهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / نحوه شماره گذاري فاکتورهاي فروش يا نحوه شماره گذاري فاکتورهاي خريد
[6.175]1396/06/07امکان تخصيص فاکتورهاي ثبت شده به يک دسته فاکتور دلخواهرجوع کنيد به :
ليست اسناد / فاکتورهاي فروش / عمليات / مرتب سازي

توجه : براي فعال شدن اين قسمت بايد از امکان "دسته فاکتور" استفاده کرده باشيد. براي تعيين دسته فاکتورها بايد به مشخصات عمومي / اسناد / نحوه شماره گذاري فاکتورهاي فروش / خريد مراجعه کنيد
[6.170]1396/04/24فرمت فايل تراز فصلي سال 1396 تغيير کردرجوع كنيد به : گزاراشات / ترازها / تهيه فايل گزارش فصلي فروش/خريد
[6.163]1396/02/31امکان معرفي گروههاي قيمت کالا به تفکيک ويژگي هاي کالارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / گروههاي قيمت کالا
[6.159]1396/02/17امکان انتخاب زيرحساب کالا در ثبت حسابداري عوارض و تخفيفاترجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت عوارض و تخفيفات
[6.156]1396/02/09اضافه شدن اعتبار چکي به خريداران/فروشندگانرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / خريداران و فروشندگان / جديد يا ويرايش

اگر مبلغي براي اين اعتبار وارد کنيد و در امکانات ذخيره اسناد ، گزينه "افزايش بدهي مشتري در حسابداري از اعتبار وي (در فاكتورهاي جديد)" را فعال نماييد ، جمع چکهاي نزدصندوق و درجريان مشتري بعلاوه مبلغ فاکتور نبايد از اين مبلغ اعتبار چکي مشتري بيشتر شود
[6.152]1396/01/26امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
[6.152]1396/01/26امکان ثبت ويژگي هاي کالا از روي ليست اطلاعات قبلا معرفي شدهرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالا / ويژگي هاي کالا / ستون ليست
در صورت استفاده از اين امکان ، ويژگي هاي کالا قبلا معرفي مي شوند و هنگام صدور سند از آنها استفاده مي شود
* توجه : براي فعال سازي اين امکان بايد با شرکت کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
[6.152]1396/01/26امکان "ثبت فاکتورهاي گذشته اول دوره از مانده سال قبل فاکتورها"رجوع كنيد به :
سال مالي / ثبت فاکتورهاي گذشته اول دوره از مانده سال قبل فاکتورها
[6.144]1395/11/23امکان انتقال اتوماتيک مشتري از آخرين سند به سند جديدرجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / ويرايش اسناد / عمومي
[6.139]1395/10/28امکان انتقال اتوماتيک مرکز هزينه و پروژه از آخرين سند به سند جديدرجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / ويرايش اسناد / عمومي
[6.139]1395/10/28امکان انتقال اتوماتيک مرکز هزينه و پروژه از آخرين بند به بند جديدرجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / ويرايش اسناد / عمومي
[6.138]1395/10/22امکان ثبت هر فاکتور در يک سند حسابداري جداگانه بصورت اتوماتيکرجوع كنيد به :
ليست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداري / گزينه "هر فاکتور در يک سند حسابداري جداگانه ثبت شود"
[6.138]1395/10/22امکان تعيين دسترسي کاربران جهت مشاهده قيمت در گزارشاترجوع كنيد به :
صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / دسترسي "مبالغ در گزارشات" اضافه شده است
[6.138]1395/10/22امکان تعيين انبار هنگام ثبت انبارداري براي فاکتورهاي انتخاب شدهرجوع كنيد به :
ليست اسناد / ثبت انبارداري / اگر انبار هر فاکتور در هنگام ويرايش فاکتور مشخص مي شود و براي فاکتوري انبار مشخص نشده باشد ، موقع ثبت انبار داري امکان مشخص کردن انبار وجود دارد
[6.132]1395/08/29امکان ثبت عنوان براي خريداران و فروشندگانرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / خريداران و فروشندگان / جديد يا ويرايش / عنوان
[6.130]1395/08/16عوارض و تخفيفات خريد و فروش تفکيک شدندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / عوارض و تخفيفات
و
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت عوارض و تخفيفات فروش يا ثبت عوارض و تخفيفات خريد
[6.130]1395/08/16نحوه ثبت حسابداري مشتريان براي اسناد خريد و فروش تفکيک شدندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت خريداران (فاکتورهاي فروش) يا ثبت فروشندگان (فاکتورهاي خريد)
[6.130]1395/08/16نحوه ثبت حسابداري کالاها براي اسناد خريد و فروش تفکيک شدندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت کالاها (فاکتورهاي فروش) يا ثبت کالاها (فاکتورهاي خريد)
[6.127]1395/07/17امکان پرکردن اسناد خريد و فروش از فايل اکسلرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از فايل اکسل
[6.118]1395/06/02امکان کپي ويزيتورها به پروژه ها در حسابداريرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / ويزيتورها / امکان کپي ويزيتورها به پروژه ها در حسابداري و بالعکس
[6.118]1395/06/02امکان ثبت ويزيتورها به عنوان پروژه در حسابداريرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت ويزيتورها / ويزيتورها به عنوان پروژه در حسابداري ثبت شوند
[6.112]1395/05/20شرح بند اسناد حسابداري براي مشتريان و کالاها و عوارض و تخفيفات تفکيک شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري
[6.111]1395/05/04امکان يکسان سازي اطلاعات خريداران/فروشندگان با تحويل دهندگان/گيرندگان در انبارداريرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / خريداران-فروشندگان / عمليات / يکسان کردن با تحويل دهندگان-گيرندگان در انبارداري
[6.108]1395/04/21انتخاب دسته جمعي فاکتورها و ثبت انبار جداگانه آنهارجوع كنيد به :

ليست اسناد / ثبت انبارداري / هر فاکتور فروش در يک سند جداگانه در انبار ثبت شود
[6.106]1395/04/13امکان ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در لينک به حسابداريرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري / ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در صورت موجود نبودن
[6.098]1395/03/09امکان ثبت حسابداري فقط براي اسناد تاييد شده يا تصويب شدهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / وضعيت اسناد جهت ثبت
[6.098]1395/03/09امکان ثبت انبارداري فقط براي اسناد تاييد شده يا تصويب شدهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات انبارداري/ وضعيت اسناد جهت ثبت
[6.097]1395/03/03امکان دسترسي دادن به مشاهده يا تغيير قيمت در تمام انواع اسنادرجوع كنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[6.097]1395/03/03امکان دسترسي دادن به تغيير شماره سند در تمام انواع اسنادرجوع كنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[6.097]1395/03/03امکان پرکردن اتوماتيک قيمت کالاها در صورت تغيير گروه قيمت در اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / ويرايش اسناد / عمومي / با تغيير گروه قيمت ، قيمت کالاها بطور اتوماتيک پرشوند
[6.097]1395/03/03امکان عدم نمايش کالاهاي غير فعال در ليستهاي داخل اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالاها / عدم نمايش کالاهاي غيرفعال در ليست کالاها در اسناد
[6.095]1395/02/22امکان ثبت تصوير کالاهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / تصوير کالا
[6.094]1395/02/20امکان "پر کردن از اسناد انتقال نيافته" در داخل اسنادرجوع كنيد به :
ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از اسناد انتقال نيافته

اين امکان مشابه انتقال اسناد عمل مي کند و به جاي انتقال مي توان از اين روش استفاده کرد
[6.092]1395/02/08"کد کالا وابسته به گروه کالا" است اضافه شدرجوع كنيد به : مشخصات عمومي / کالاها / کد کالا وابسته به گروه کالا است
[6.091]1395/02/01امکان نمايش/عدم نمايش ريز برگه ها در گزارشات دريافتي ها/پرداختي هاي فاكتورهارجوع کنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گزارش "دريافتي هاي فاكتورهاي فروش" يا گزارش "پرداختي هاي فاكتورهاي خريد"
[6.082]1394/12/05امکان تعيين درصد انتقال مقدار و درصد تخفيف بند هنگام پرکردن اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن
در اين صفحه مي توانيد "درصد انتقال مقدار" و "درصد تخفيف بند" را هنگام پرکردن تعيين کنيد
[6.080]1394/11/28امکان راس گيري از فاکتورها در گزارش "دريافتيهاي فاکتورهاي فروش"رجوع كنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / دريافتيهاي فاکتورهاي فروش
يا
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / پرداختيهاي فاکتورهاي خريد
[6.077]1394/11/18اضافه شدن روش "دستي-ريز کالاها" در نحوه محاسبه عوارض و تخفيفاترجوع كنيد به : اطلاعات پايه / عوارض و تخفيفات / ويرايش / نحوه محاسبه
[6.070]1394/10/23امکان هشدار براي نام تکراري هنگام ذخيره خريداران/فروشندگانرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / خريداران/فروشندگان
[6.060]1394/08/30امکان چاپ بارکدهاي ثبت شده براي کالاهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / بارکدها / چاپ
[6.057]1394/08/17کدينگ "ويزيتورها/مسئولين پخش" 3 سطحي شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / ويزيتورها و مسئولين پخش
[6.055]1394/08/05گروههاي تخفيف جايزه اضافه شدندرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / عوارض و تخفيفات / گروههاي تخفيف جايزه
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / عوارض و تخفيفات / استفاده از گروههاي تخفيف جايزه
اطلاعات پايه / خريداران و فروشندگان / جديد يا ويرايش / گروه تخفيف جايزه

در هر گروه تخفيف ، مبالغ فروش و درصد تخفيف معادل آن ثبت مي شود
در صورت استفاده از گروه تخفيف ، اگر براي هر خريدار فاکتوري صادر شود که مبلغ آن
در محدوده مبالغ ثبت شده در گروه تخفيف باشد ، براي خريد بعدي مشتري
تخفيفي معادل آنچه در گروه تخفيف ثبت شده در نظر گرفته خواهد شد
[6.047]1394/06/29امکان ثبت بارکدهاي ضميمه اسنادرجوع کنيد به : ثبت اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / ثبت بارکدهاي ضميمه فاکتور
[6.045]1394/06/16امکان يکسان سازي خريداران و فروشندگان با زير حسابها در حسابداريرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / خريداران و فروشندگان / عمليات / يکسان سازي با اطلاعات حسابداري
[6.045]1394/06/16امکان ارسال پيامک در صفحه ويرايش سندرجوع كنيد به : ليست اسناد / چديد يا ويرايش / عمليات / ارسال توسط پيامک
[6.036]1394/03/23امکان اعلام هشدار يا خطا در صورت عدم ثبت خريداردر هنگام ثبت فاکتورهاي فروش و برگشت از فروش در صورت عدم ثبت خريدار
رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد / عدم ثبت خريدار در فاکتورهاي فروش و برگشت از فروش
[6.035]1394/03/18امکان نمايش و کنترل موجودي انبار هنگام ثبت حواله انباررجوع كنيد به : ليست اسناد / حواله انبار / جديد يا ويرايش / تنظيمات / ويرايش اسناد / کالاها / موجودي انبار كالاها / نمايش و كنترل موجودي انبار هنگام ثبت در سند
[6.034]1394/03/16امکان نمايش موجودي انبار در ليست کالاها هنگام ثبت حواله انباررجوع كنيد به : ليست اسناد / حواله انبار / جديد يا ويرايش / تنظيمات / ويرايش اسناد / کالاها / موجودي انبار كالاها / نمايش موجودي انبار در ليست کالاها
[6.033]1394/03/10وضعيت تصويب به اسناد اضافه شدرجوع كنيد به :
ليست اسناد/ جديد يا ويرايش / وضعيت
يا
ليست اسناد/ عمليات / ثبت وضعيت اسناد
[6.028]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
[6.027]1394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[6.026]1394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروهاز اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
[6.025]1394/02/01ايجاد دسته بندي براي شماره گذاري فاکتورهاي خريدامکان دسته بندي فاکتورهاي خريد براي شماره گذاري اتوماتيک به طوري که هر دسته از سريال جداگانه پيروي کند

رجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / نحوه شماره گذاري فاکتورهاي خريد
[6.024]1394/01/31ايجاد دسته بندي براي شماره گذاري فاکتورهاي فروشامکان دسته بندي فاکتورهاي فروش براي شماره گذاري اتوماتيک به طوري که هر دسته از سريال جداگانه پيروي کند

رجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / نحوه شماره گذاري فاکتورهاي فروش
[6.020]1393/12/24امکان ارسال فرم هاي چاپ اسناد توسط پست الترونيکيرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيک

* ارسال سند توسط پست الکترونيکي با فرمهاي چاپ صورت مي گيرد. فرمهاي چاپ استاندارد براي اين منظور آماده شده اند. در صورتيکه تمايل داريد تا اسناد با فرم مخصوص خودتان ارسال شوند ، با بخش پشتيباني شرکت تماس بگيريد تا تغييرات لازم انجام شود
[6.020]1393/12/24امکان ذخيره فرم هاي چاپ اسناد در فايلرجوع كنيد به :
ليست اسناد/ عمليات / چاپ / چاپ در فايل
يا
ليست اسناد/ جديد يا ويرايش / چاپ / چاپ در فايل

* فرمهاي چاپ استاندارد براي اين منظور آماده شده اند. در صورتيکه تمايل داريد تا اسناد با فرم مخصوص خودتان ذخيره شوند ، با بخش پشتيباني شرکت تماس بگيريد تا تغييرات لازم انجام شود
[6.018]1393/11/29امکان تعيين محدود کد خريداران/فروشندگان و کالاهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالاها / کد کالا بصورت اتوماتيک توليد شود
يا
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / خريداران و فروشندگان / کد خريدار و فروشنده بصورت اتوماتيک توليد شود
[6.009]1393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.007]1393/10/08امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[6.005]1393/09/24اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
[6.004]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس