نرم افزار جامع مالی اداری کاربرد کامپیوتر

سيستم حسابداري و كارگزاري بورس

زبان برنامه نويسي : Delphi     سيستم عامل :‌ Windows

انتقال اتوماتيك سهام از فايلهاي BBS بورس
انتقال اتوماتيك مشتريان از فايلهاي BBS بورس
تخصيص اتوماتيك كد حساب براي مشتريان جديد
انتقال اتوماتيك اعلاميه هاي خريد و فروش از فايلهاي BBS بورس
محاسبه اتوماتيك كارمزد ماليات ، عوارض و تسهيلات براي اعلاميه هاي خريد و فروش
ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري براي اعلاميه خريد و فروش
تفكيك اسناد حسابداري براي تالارهاي مختلف بورس