امکان اتصال هر گروه اطلاعاتی به یک سرور مجزا

امکان اتصال هر گروه اطلاعاتی به یک سرور مجزا

با برقراری این امكان، هر گروه اطلاعاتی به سروری مجزا متصل شده و ذخيره همزمان کلیه اطلاعات در هر سرور به صورت مجزا امکانپذیر خواهد شد. به طور مثال در صورتی که در نرم افزار حسابداری دو گروه الف و ب را تعریف کرده باشیم، بدینوسیله می توانیم گروه الف را به سروری مجزا از سرور گروه ب متصل نماییم. قابل ذکر می باشد که سرورها می توانند در مکانهای مختلفی واقع باشند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با واحد فروش تماس حاصل نمائيد.