نرم افزار اموال استهلاك كاربرد كامپيوتر (دارايي ثابت)

ویژگی های برجسته
 • تعريف دوره هاي زماني محاسبه استهلاك (يك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و يك ساله)
 • تنظيم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال (محاسبه به صورت ماه كامل، از ۱۵ روز دوم، روزشمار و…)
 • معرفي گروههاي اموال در در ۵ سطح
 • معرفي مراكز استقرار در ۳ سطح
 • ثبت اسناد حسابداري براي هزينه و ذخيره استهلاك  
 • افزايش يا كاهش بهاي تمام شده و استهلاك در طول عمر مفيد دارايي
 • تغيير روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفيد دارايي و تعديل هزينه استهلاك در صورت تغيير نرخ و روش
 • فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال  
 • محاسبه سود يا زيان ناشي از فروش اموال با ثبت قيمت فروش
 • معرفي دارايي هاي الحاقي
 • گزارش سابقه (تاريخچه) دارايي
 • فکس گزارشات
 • ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز
اطلاعات پایه

تعيين ماه شروع سال مالي

تعريف دوره هاي زماني محاسبه استهلاك (يك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و يك ساله)

تنظيم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال به صورت :

محاسبه از ابتداي هر ماه (ماه كامل)، از ۱۵ روز دوم و روزشمار

معرفي گروههاي اموال در در ۵ سطح

معرفي مراكز استقرار در ۳ سطح

معرفي جمع داران و تحويل گيرندگان

تعيين مشخصات اضافي براي اموال

تنظيم نحوه ثبت اسناد حسابداري براي هزينه و ذخيره استهلاك

ثبت اسناد

ثبت كارتهاي اموال با اطلاعاتي شامل :

شماره پلاك و نام دارايي

تاريخ تهيه، محل تهيه

روش محاسبه استهلاك (مستقيم / نزولي/ ضربي ) ، عمر دارايي، نرخ استهلاك و ارزش اسقاط

سريال، مدل، برچسب

مركز استقرار، شماره اتاق، وضعيت، جمع دار و تحويل گيرنده

قيمت فروش، گروه اموال و مشخصات دارايي

افزايش يا كاهش بهاي تمام شده و استهلاك در طول عمر مفيد دارايي

تغيير روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفيد دارايي و تعديل هزينه استهلاك در صورت تغيير نرخ و روش

فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال

محاسبه سود يا زيان ناشي از فروش اموال با ثبت قيمت فروش

انتقال اموال بين مراكز استقرار و جمع دارها با حفظ سوابق اموال

مشاهده سابقه اموال

ثبت اسناد حسابداري مربوط به عمليات و استهلاك دارايي با ثبت مراكز هزينه مرتبط

چاپ كارتهاي اموال

گزارشات

در كليه گزارشات امكانات جستجوي متعددي پيش بيني شده است. انتقال گزارشات به Excel و نمايش نموداري و تنظيم و ذخيره در تمامي گزارشات مهيا مي باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتين نيز پذير می باشد.

فهرست اموال

فهرست سوابق اموال ( فهرستي از اموالي كه جمع دار يا مركز استقرار آن تغيير كرده است )

صورت خلاصه کارتهای  اموال و گروههاي اموال بر حسب مراكز استقرار

صورت خلاصه جمع داران و تحويل گيرندگان

صورت خلاصه مراكز استقرار

صورت اموال خارج شده

مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram ۲g – Cpu III 800  

آخرین تغییرات
نسخهتاریخعنوانشرح
[4.059]1397/12/27امکان تعيين عنوان دلخواه براي مراکز استقرار و مراکز تهیهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
[4.056]1397/10/23اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنيد به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
[4.053]1397/05/27ثبت تغيير مشخصات لينک به ساير برنامه ها در عمليات انجام شدهرجوع كنيد به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[4.051]1397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
[4.048]1396/11/15امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[4.038]1396/01/29امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
[4.029]1395/10/13امکان ويرايش دسته جمعي اموال و ثبت فروش ، ازرده خارج يا راکدرجوع كنيد به : ليست اسناد / اموال / عمليات / ويرايش دسته جمعي
[4.029]1395/10/13امکان انتقال دسته جمعي اموالرجوع كنيد به : ليست اسناد / اموال / عمليات / انتقال
[4.022]1395/02/18امکان ذخيره متوالي يک کارت اموال در چند کارت اموالرجوع کنيد به :
ليست اسناد / کارتهاي اموال / جديد يا ويرايش / ذخيره متوالي

بعد از زدن کليد ذخيره متوالي در کارت اموال ، صفحه اي ظاهر مي شود که به شما اين امکان را مي دهد که چند کارت اموال مشابه از روي آن ثبت نماييد
[4.021]1395/02/06امکان پرکردن در کارت اموالرجوع كنيد به : ثت اسناد / کارتهاي اموال / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن
[4.011]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
[4.010]1394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
[4.004]1393/10/22امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[4.004]1393/10/22امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[4.004]1393/10/22امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
[4.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس