سفارشات تولید در سیستم انبارداری

سفارشات تولید در سیستم انبارداری

با استفاده از این امکان، ثبت سفارش مشتری جهت تولید محصول میسر گردیده و کاربر می تواند میزان کسری/اضافات مواد مورد نیاز هر محصول را به تفکیک سفارش مربوطه در گزارشات مشاهده نماید.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با واحد فروش تماس حاصل نمائيد.