ثبت نام در کلاس های آموزشی

  • مدت کلاس: دو جلسه ۲ ساعته
  • هزینه کلاس برای هر نرم افزار تا ۵ کارشناس به ازای هر نفر ۴،۳۷۰،۰۰۰ ریال
  • هزینه کلاس برای هر نرم افزار تا ۱۰ کارشناس  با ۱۰ درصد تخفیف به ازای هر نفر ۳،۹۳۰،۰۰۰ ریال
  • تعداد نفرات در هر کلاس: حداکثر ۱۰ نفر
  • شماره حساب شرکت مهندسی کامپیوتر

بانک تجارت: ۰۱۲۲۱۳۴۷۴۱

بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۰۴۵۱۹