در راستاي تأمين، پوشش و آگاهي استفاده کنندگان سيستم هاي نرم افزاري شركت مهندسي كاربرد كامپيوتر خدمات رساني خود را در قالب قرارداد هاي بروزرساني و پشتيباني با امكانات متنوع به شرح زير ارائه مي نمايد.

شما ميتوانيد با بهره گيري از هر يك از امكانات پيش رو در وقت و هزينه خود صرفه جويي نمائید.

برای کسب اطلاعات بيشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمائيد .

تیپ ۱

بروزرساني نرم افزار در طول مدت قرارداد

پاسخگویی تلفنی در طول مدت قرارداد

پشتیبانی به صورت حضوری و آنی (Online)* مطابق تعرفه سرويس و خدمات ساليانه

تيپ ۲

      A :  بروزرساني نرم افزار در طول مدت قرارداد

             پاسخگویی تلفنی در طول مدت قرارداد

پشتيباني به صورت آنی (Online)*  دو نوبت در ماه  (جمعا ۲۴ نوبت)

      B :  بروزرساني نرم افزار در طول مدت قرارداد

            پاسخگویی تلفنی در طول مدت قرارداد

پشتيباني به صورت آنی (Online)*  یک نوبت در ماه  (جمعا ۱۲ نوبت)

تيپ ۳

       A : بروزرساني نرم افزار در طول مدت قرارداد

           پاسخگویی تلفنی  در طول مدت قرارداد

پشتيباني به صورت آنی (Online)*  دو نوبت در ماه  (جمعا ۲۴ نوبت)

پشتيباني به صورت حضوري یک نوبت در ماه  (جمعا ۱۲ نوبت)

       B : بروزرساني نرم افزار در طول مدت قرارداد

            پاسخگویی تلفنی در طول مدت قرارداد

پشتيباني به صورت آنی (Online)*  یک نوبت در ماه  (جمعا ۱۲ نوبت)

پشتيباني به صورت حضوري یک نوبت هر دو ماه   (جمعا ۶ نوبت)

*پشتیبانی Online با استفاده از نرم افزار Teamviewer انجام می پذیرد. با برقراری این امکان رایانه مسئول پشتیبانی به رایانه کاربر درخواست کننده متصل شده و از طریق مانیتورینگ (Remote) رفع اشکالات انجام می پذیرد.